ybdi

מין העיתונות

למה חשוב ללמוד פינוי בינוי

פינוי בינוי זו עסקת הנדל"ן מורכבת עם לא מעט סיכונים ולכן חשוב להבין בדיוק לאן נכנסים.

ראיון עם מר יוסי בר- דוד על הדרך מהקמת עיר חדשה לביצוע התחדשות עירונית 

השתתפות בכנס יזמי נדל"ן

יוסי בר דוד על ביצוע התחדשות עירונית בצפון ובדרום- אנו בחרנו לבנות בחיפה רואים את הרצון העז לביצוע התחדשות עירונית